potkuri
Keksintöpajan aikaisempaa tuotantoa (tuulipotkuriveneen lapa).