Hur den fungerar
suomen

Raimo Storsäcksventil

Raimo Storsäcksventil


Din lönsammaste investering
Kontrollerad tömning
Ett enkelt sätt att använda på storsäcken.


Förändrar storsäcks hanteringen till lätthanterig, all flytande material som frön, gödsel och pellets rinner genom ventilen.
Lätt att portioneras och styra flödet


Kräver inga verktyg till användningen, storsäcksventilen är konstruerad till att flyttas från storsäck till storsäck.


Passar lätt.


Sluter tätt samt håller.

Lösgör orange skydd, tryck ventilen genom säcken och snurra. Ringen låses fast i säcken.

Lås fast ventilen på sin plats, vrid lås ringen tills den sitter förslutet.

Lätt flyttad.

När storsäcken är tom, enkelt vrida av låsmekanismen och lossa ventilen, flytta till en annan storsäck.

Om säcken inte är tom, kan den placeras på marken som normalt, ingen skada sker med innehållet. Förutsatt att ventil tuben har avlägsnats.

Storsäcksventilen RAIMO är högkvalitativ tillverkad så att den tål tryck av 1000kg. Ventil tuben har på/av förmåga.

Raimo - varje lantbrukare behöver en!

 

Mailto